Напишете дума/думи за търсене

Какви обучения за деца да очакваме в SoftUni KIds тази есен? - интервю с д-р Вяра Богатева

SoftUni Kids е инициатива на SoftUni, която е насочена към най-малките ентусиасти в света на съвременните технологии. Предлага курсове по програмиране, електроника и роботика, анимация и дизайн за деца на възраст от 7 до 12 години, както и за тийнейджъри от 13 до 18 години. Учебният план е базиран на практичен подход “учене чрез правене”, стимулира се работата в екип и активно взаимодействие между децата в групите.

Днес при нас е д-р Вяра Богатева, образователен директор на SoftUni Kids, за да ни разкаже какви обучения стартират съвсем скоро за малчуганите и какво да очакваме от тях.

- През октомври стартират редица обучения за най-малките в SoftUni Kids. Можете ли да ни разкажете малко повече за тях?

- Още от първия ден на октомври даваме старт на курсове във всяка от трите образователни направления на SoftUni Kids. Предвидили сме обучения в сферата на програмирането, роботика и електроника, дизайн и анимация. За пореден път, с помощта на нашите курсове, децата ще станат част от истинския IT свят, ще натрупат нови знания като използват откривателския си дух и се включват в интересни игри.

Залагаме много на работата в екип, а опитните ни преподаватели ще се постараят да отключат техническите и аналитични заложби у малчуганите и да им помогнат да развият потенциала си.

Поставяме началото с курсове като “Първи стъпки в програмирането” и “Програмирай с платка Micro:bit”, които са ниво “Начинаещ”, след което навлизаме още по-дълбоко в програмирането с курсовете ни от ниво “Напреднал”, като Games of blocks, Micro:bit Роботика и WordPress за деца.

- За кого са подходящи обученията в SoftUni Kids?

- Курсовете по програмиране, роботика и електроника, дизайн и анимация, които предлагаме, са разпределени в три възрастови групи. Две от тях са за деца, съответно от 7 до 9 годишна възраст и от 10 до 12- годишна възраст, и се провеждат в платформата на SoftUni Kids. Третата възрастова група е отредена за тийнейджърите от 13 до 18-годишна възраст, като обученията за тях се провеждат в платформата softuni.bg. По този начин съумяваме да предоставим качествено, достъпно и практически насочено образование за деца от всички възрастови групи и заедно с това отговаряме на търсенията и интересите на съвременното IT поколение.

Според това дали даден курс е за начинаещи или напреднали, се изисква различна предварителна подготовка от децата, която се надгражда по време на обучението с развиването както на технологични, така и на меки умения. В курсовете за начинаещи е необходимо децата да могат да четат и пишат и да имат интерес в сферите на програмирането и съвременните IT технологии. В обученията за ниво “Напреднал” учениците следва да са развили някои умения, които да способстват за по-плавното и гладко усвояване на учебния материал. Препоръчително е да са завършили курс от ниво “Начинаещ” от съответното образователно направление по  програмиране, роботика и електроника или дизайн и анимация.

- Какви умения ще развият децата с помощта на обученията си при вас?

- Курсовете в SoftUni Kids са внимателно разработени и валидирани, така че да се постигнат оптимални резултати при усвояването и развиването на професионални умения в IT сферата. Чрез обученията стимулираме алгоритмичното и аналитично мислене у децата, способността им да мислят абстрактно и да бъдат креативни. Това става възможно благодарение на разнообразни практически упражнения и задачи, като използваме различни хардуерни компоненти и софтуерни продукти.

След като завършат курса за начинаещи “Първи стъпки в програмирането”, децата придобиват основни знания в света на програмирането. Те вече познават компютъра и неговите части, различават хардуер от софтуер, запознати са с това какво е програмен код, мрежа, среда за разработка, алгоритъм и др. При завършване на курса за напреднали - “Games of blocks”, децата ще умеят да се справят с по-заплетени проблеми и да използват натрупаните знания, за да създават по-сложни програми. В допълнение, ще знаят как да подобряват и дебъгват написания от тях код.

Хардуерното ни направление стартира с курса за начинаещи “Програмирай с платка Micro:bit”, в който децата усвояват базови познания по електроника и роботика. В курса за напреднали - “Micro:bit роботика”, ще умеят да свързват външни устройства и сензори с платката, както и ще придобият основни познания с програмния език JavaScript.

Обучението по HTML5 & CSS3 Sites ще даде на децата умения в света на уеб разработката, а в курса “Програмирай с Python” ще придобият основни познания за синтаксиса, логиката и средата за разработка с програмния език Python. В курса “Wordpress за деца” децата се учат да създават презентационни сайтове и блогове, учат се да работят и с интерфейса на CMS платформата Wordpress.

- Кога и къде се провеждат обученията?

- Обученията в SoftUni Kids се провеждат както присъствено в прекрасните нови и оборудвани зали на SoftUni, така и в онлайн формат чрез платформата “Zoom”. Занятията се водят в събота и неделя, преди или след обяд. Всеки наш курс продължава 8 седмици и съдържа 16 академични часа. През цялото време децата съчетават обучението си с истинско забавление, докато работят и творят заедно в екип.

- Има ли изпитно задание в края на курсовете?

- Един от най-вълнуващите моменти във всеки наш курс са финалните проекти, които децата представят пред родителите си и всички истински се забавляваме. А на финала на курсовете ни за тийнейджъри учениците ни презентират пред своите съкурсници интересни проекти под фирмата на програми, игри, симулации и др.

От началото до края на всеки курс и малките, и по-големите ни ученици получават насоки и подкрепа от нашите прекрасни преподаватели. Всеки от учителите ни предлага индивидуален подход и се старае да развие потенциала на програмист у всяко дете. Децата получават солидна подкрепа от преподавателите по време на цялата си подготовка. За целта се използват и допълнителни канали за комуникация, в които се споделят идеи и проекти, и по този начин децата се чувстват като част от вдъхновяваща общност на взаимопомощ и креативност. 

  • Ключови думи: