Напишете дума/думи за търсене

Какви са симптомите на хиперактивност?

Хиперактивност и дефицит на вниманието е нарушение на поведението в детска възраст.

При него изразеното двигателно безпокойство води до нарушение в концентрацията на вниманието и предизвиква значителни затруднения при изпълнение на структурирани задачи. Представлява комплекс от симптоми, от които водещи са дефицит на внимание, хиперактивност и импулсивност. 

Симптомите се появяват в ранно детство, но могат да продължат и в зряла възраст. Хиперактивността е нарушение на поведението, отразяващо се на процесите на ученето и училищните умения. Хиперактивността е един от най-значимите симптоми на хиперактивност с дефицит на вниманието, но детето може да има това нарушение и без да е хиперактивно. То може да има само нарушение на концентрацията на вниманието.

Хиперактивните деца са много подвижни и активни. Те често нарушават дисциплината и реда в дома и в училище, тичат, скачат, катерят се, въртят се, постоянно говорят, непрекъснато се движат и понякога стават неудържими. Обикновено са импулсивни и се отличават с полярни и бързо променящи се настроения. Водещи в клиничната картина са когнитивните дефицити (възприятие, внимание, памет, мислене), които обуславят трудностите в овладяване на процеса на ограмотяване.

Срещат се нарушения на пространствения гнозис, конструктивния праксис, проблеми в езиковото развитие и други дефицити на ниво висши корови функции. Намалената концентрация и разпределяемост на вниманието са вторични в резултат на преумора, напрежение, следствие на трудните за детето задачи. Хиперактивност и дефицит на вниманието и специфични разстройства в развитието на училищните умения могат да съществуват паралелно при един и същ индивид или изолирано. Причини за поява се обособяват в две големи групи - биологични и психологични.

Хиперкинетично разстройство на поведението

Когато са налице едновременно черти на хиперактивност и разстройство на поведението и хиперактивността е генерализирана и тежка, тогава е налице "хиперкинетично разстройство на поведението".

По-леки степени на хиперактивност и невнимание са обичайни при поведенческите проблеми. Ако хиперактивността е съществувала в детството, може в последствие да се провокира дисоциално личностово разстройство.

СНИМКИ: Pexels
СНИМКИ: Pexels

Какви са признаците на дефицит на вниманието?

не следват инструкциите, трудно спазват установения ред и правила

децата не се справят добре в училище и/или имат конфликти с връстниците си, защото не спазват правилата на игрите, които играят заедно

не обръщат внимание на детайлите, което затруднява както ежедневни дейности, така и обучението на детето

правят по-често от другите грешки от невнимание

не слушат и /или бързо губят интерес когато някой им говори

трудно им е да следват указания, правила, последователност от действия при изпълнение на по-сложни задачи и/или трудно да запомнят дадените инструкции

не са организирани, не планират добре и не завършват задачите си

често губят нещата си 

Тези симптоми са причинени най-често от забавяне на обработката на стимулите от мозъка. Това означава, че едно дете трябва да се концентрира усилено само за да слуша внимателно или да чете. Това отвлича вниманието от мисленето и разбирането, което води до горните симптоми.

  • Ключови думи:
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ