Напишете дума/думи за търсене

Какви умения има детето на 2 години?

Втората година е период на бурно развитие и важни промени в живота на вашето дете. На тази възраст то започва да се ориентира в света около себе си. Опитва се да прави повече неща самостоятелно, без ваша помощ.В следващите редове ще видите някои основни умения, по които можете да се ориентирате за правилното развитие на 2-годишното си дете.

Социално/ Емоционално развитие:

Имитира възрастните и други деца.
Вълнува се, когато е с други деца.
Показва все повече независимост.
Има предизвикателно поведение (прави обратното на това, което е казано).
Играе основно близо до другите деца, но и започва да ги включва в игри като например гоненица.

Езиково/ Комуникативно развитие:


Посочва предмети или изображения, когато са назовани.
Знае имената на близките си хора и на някои части от тялото.
Казва изречения с 2 до 4 думи.
Изпълнява прости инструкции.
Повтаря думи, чути в разговор.
Посочва обекти в книжка.

Когнитивно развитие (учене, мислене):


Открива обекти, дори когато са скрити под две или три покривала.
Започва да сортира по цвят и форма.
Завършва изречения или стихчета от позната книжка.
Участва в прости ролеви игри.
Строи кула от 4 и повече кубчета.
Може да използва едната си ръка (лявата или дясната) по-често от другата.
Изпълнява двустепенна инструкция като: „Вземи обувките си и ги постави в шкафа."
Назовава обекти в книжка като куче, коте или птица.

Двигателно/ Физическо развитие:


Стои на пръсти.
Рита топка.
Започва да тича.
Качва се нагоре и слиза надолу по стълба с опора.
Качва се и слиза от мебели без помощ.
Хвърля топка над главата си.
Рисува или копира прави линии и кръгове.

Обърнете се към специалист, ако вашето дете:

Не знае какво да прави с вещи от бита като четка за коса, телефон, вилица, лъжица.
Не имитира действия и думи.
Не изпълнява прости инструкции.
Не използва фрази от 2 думи („Пия мляко").
Не ходи стабилно.
Губи умения, които вече е било овладяло.

мателно.

  • Ключови думи:
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ