Напишете дума/думи за търсене

Как се установява с абсолютна сигурност бащинство?

Може ли да се установи абсолютно сигурно бащинството, прави ли се такова изследване по желание, има ли значение възрастта на детето, какво е нужно за изследването, къде се извършва и поема ли се от здравната каса? Тези въпроси поставя читател на вестника, пожелал анонимност.

Подробен отговор дава доц. д-р Александър Апостолов, дм, началник на Клиниката по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ “Александровска”, председател на Българското дружество по съдебна медицина.

“24 часа” предоставя мнението на популярни специалисти. Ще откликнем и на вашите въпроси. Може да ги задавате на телефон 02 942 25 62 и чрез имейл Lnikolaeva@24chasa.bg

Съветите и позициите на специалистите, които четете, се предоставят само за образователни цели. Не трябва да се използват за медицинска помощ, диагностика или лечение.

Ето отговорът на доц. Александър Апостолов, дм, за доказване/отхвърляне на бащинството: Възможно е абсолютно безспорно да се установи биологичният произход на едно дете и да се посочи кой е неговият биологичен баща.

Категоричен отговор на този въпрос може да се даде след провеждане на сравнително изследване по метода на ДНК профилирането. Този метод за изследване позволява да се посочи бащата на всяко дете или категорично да се изключи бащинството на конкретно лице.

Средни

положения

при този тип

анализи няма,

резултатите

са категорични

и неоспорими

Принципът на сравнителния анализ при изследвания чрез ДНК за доказване или отхвърляне на бащинство е много прост за обяснение.

За да се формира детският генотип, е необходимо съчетание между генотиповете на биологичната майка и на биологичния баща на детето. Тоест половината генетичен материал се предава от майката, а другата половина - от бащата.

При сравнителното изследване първо се определят, популярно казано, генетичните показатели, които предава майката на детето – 50 процента.

Другата половина се предава от биологичния баща.

При извеждане на генетичен профил на мъж, посочен за баща на детето, трябва да се определи дали той предава на детето втората половина от генетичните показатели, или те са предадени от друг мъж.

Ако се докаже бащинството на изследвания мъж, чрез математически изчисления се постига

резултат от над

99,99999999999%

вероятност

за бащинство

Практически при такъв процент бащинството е доказано. Ако ли не - бащинството категорично се изключва.

Всеки гражданин може да поиска да бъде проведено изследване по метода на ДНК анализа при спазване на някои важни условия.

При изследване на непълнолетни деца съгласието на майката е задължително, освен ако детето не е припознато от изследвания мъж, който в този случай се ползва с родителски права.

Пълнолетните деца могат сами да взимат решения дали да се подлагат на този тест, или не.

При спазване на тези условия се попълва декларация за доброволно информирано съгласие и желание за провеждане на изследване по метода на ДНК профилирането.

Световната практика показва, че такова изследване за

определяне на

бащинството

чрез ДНК анализ

може да се

прави дори при

неродени деца

За съжаление, методиката не е развита в България. Ние бихме могли да проведем ДНК изследване на биологичен материал, взет от детето във всяка въздраст, но след раждането му.

Изследването чрез фрагментен ДНК анализ при спорен родителски произход включва стъпка по стъпка следните възможности и етапи на провеждане на изследванията:

- взимане на биологични проби сравнителен материал от лицата

- обтривка от

устната кухина,

(взема се чрез стерилни тампони). Извършва се след предварително записване и в присъствието на експерт. Регистрира се задължително в съответния амбулаторен журнал. Няма изискване за въздържание от хранене преди вземането на материала за изследването;

- провеждане се ДНК анализ на биологични проби, включващ екстракция (изолиране) на ДНК от сравняваните биологични проби, специална амплификация по автозомни и полово детерминирани генетични маркери. Методиката покрива напълно изискванията на Европейската група за ДНК профилиране (EDNAP) и системата CODIS (FBI), електрофоретичен фрагментен

анализ на

8-капилярен

автоматичен

секвенатор

с лазерна

детекция,

компютърен

анализ,

статистическа

обработка на

резултатите;

- съществува възможност за провеждане на сравнителен анализ до 43 генетични локуса;

- след извършването на анализа на заинтересуваните граждани се представят писмено направеното заключение и таблици с отчетените резултати.

Пробите сравнителен биологичен материал се взимат всеки работен ден между 8 и 12 часа, като точният ден и час за явяване на лицата се определя след предварително записване.

Необходимото

време за

провеждане

на цялостното

изследване е

около 15-20

работни дни

в зависимост от натовареността на лабораторията.

Изследвания за определяне на бащинство чрез ДНК анализ се извършват в Лабораторията за ДНК анализи на Клиниката по съдебна медицина и деонтология при Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Александровска”.

След провеждане на сравнителното изследване се издава официален документ, който може да послужи, където е нужно, включително пред съда. Изследването се заплаща,

този вид

изследвания

не се поемат от

здравната каса

Сумата за изработването на една проба от едно лице (официално определена с ценоразпис) e 250,40 лв. при използване на един кит, като включва направените разходи за реактиви и консумативи (патентно защитени от фирмите производителки). Но за всяко установяване или отхвърляне на бащинство се изследват 3 проби – на детето, на майката и на предполагаемия или оспорващ баща. Предвидена е възможност за изготвяне на изследване в условията на спешност, като в тези случаи сумата за изработването на една проба от едно лице е 280,40 лв. Сумата за хонорара на експерта, извършващ изследването, е 140 лв.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ