Напишете дума/думи за търсене

Принципите за възпитание на великия педагог Ян Коменски

Ян Амос Коменски (1592 – 1670 г.) е чешки философ, религиозен деец и общественик, считан за основоположник на съвременната педагогика.

Той живее през периода на Тридесетгодишната война, последната от поредицата религиозни войни срещу протестантството. Войната започва през 1618 г. в Чехия, която по това време е владение на австрийските Хабсбурги.

Протестантските благородници се надигат срещу католическия крал Фердинанд, детронират го и поставят на престола Фридрих V. По-късно Фридрих V губи короната и в страната започват репресии. Войната обхваща почти цяла Европа и завършва с поражението на Хабсбургите.

Ян Коменски произхожда от чешко религиозно семейство, принадлежащо към протестантската общност Чешки братя. Образованието му започва в училище на Чешките братя, след което продължава в латинско училище. След завършването му, той учи в Германия, в академията на Херборн и в университета на Хайделберг. На 24-годишна възраст става пастор и заминава за Фулнек, където работи като директор на протестантското училище.
След потушаването на Чешкото въстание през 1621 г., той е принуден да се укрива в различни селища в Чехия и Моравия. Подгонен от католиците, емигрира в Лешно, Полша, където работи в гимназия и се посвещава на педагогическа изследователска дейност, придобивайки известност. През 1641 г. е поканен за пръв президент на Харвардския университет в Англия. Година по-късно се премества в Швеция, а след това в Ухер, Германия. През 1648 г. се връща в Лешно, а две години по-късно е поканен да помогне в организирането на училища в Унгария. През 1656 г. отново се връща в Лешно, където при пожар изгарят много от неговите ценни ръкописи, което го довежда до депресия. Умира на 15 ноември 1670 г. в Амстердам, Нидерландия.

Най-известните педагогически произведения на Ян Коменски включват „Великата дидактика", „Правила за една по-лесна граматика", „Майчино училище" и „Най-нов метод на езиците". „Великата дидактика" е основното му педагогическо произведение, чрез което той се утвърждава като създател на първата цялостна система за педагогика. Написването на „Великата дидактика" е вдъхновено от прочита му на „Дидактика" на Елиа Боден.

Неговите педагогически идеи включват:


- Образование за всяко дете.


- Въвеждане на класно-урочната система.


- Включване на момичета в образователния процес.


- Образование от ранна възраст.


- Обучение от по-лесното към по-трудното.


- Създаване на учебници по всеки предмет.


- Издаване на първия илюстрован учебник.


- Идеята за учене през целия живот.


- Въвеждане на игровия принцип в ученето.


- Значението на дисциплината.


- Въвеждане на ваканции за учениците.


- Учителят трябва да научи ученика да извежда знанието сам, а не да наизустява готови истини.

Основните педагогически принципи, които прилага, са:


- Нагледност


- Природосъобразност


- Съзнателност


- Трайно овладяване на знанията


- Последователност


- Активност на ученика


- Индивидуален подход


- Удоволствие от обучението

Коменски разделя обучението на децата на няколко етапа:


- Майчино училище: до 6-годишна възраст, включва възпитание в семейството под ръководството на майката.


- Училище на роден език (основно училище): от 6 до 12 години, където детето изучава родния език, аритметика, геометрия, география, природознание, четене на Светото писание и се ориентира към занаят.

- Латинско училище (гимназия): от 12 до 18 години, където се изучават естествознание, история, география и „седемте свободни изкуства".


- Академия (университет): от 18 до 24 години, където науките се разработват всестранно.


- Училище на зрялата възраст: в него преподавател е самият живот.

Коменски смята, че истинското и правилно насочено образование трябва да започне от най-ранна възраст в семейна среда. Всичко, което бъде положено като основа през първите години, е перспективно и трайно. Ян Амос Коменски въвежда множество нови идеи за възпитанието на децата и е смятан за родоначалник на съвременната педагогика.

  • Ключови думи:
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ