Напишете дума/думи за търсене

Наука и опит срещу рака на гърдата: Институт по сенология Acibadem

41-годишна жена е диагностицирана с рак на гърдата във втори стадий, докато е в 33-та гестационна седмица от бременността. След подробна оценка на майката и плода, мултидисциплинарен съвет изготвя план за лечение и започва специално разработен режим за химиотерапия преди раждането. Три седмици по-късно жената ражда здраво бебе, а три месеца по-късно туморът е напълно премахнат с операция, запазваща гърдата. Днес пациентката е щастлива майка на две деца, без следа от рака.

Но как е възможно жената да бъде излекувана, без да се навреди на бебето?

Постигането на благоприятни резултати както за майката, така и за детето, е възможно в някои клиники по света: онкологични центрове, натрупали богат опит, които прилагат мултидисциплинарен подход, за да постигнат оптимално ефективно лечение, като същевременно ограничат риска за плода. „Мултидисциплинарният подход означава вземане на съвместни решения за това кои диагностични и лечебни методи са подходящи за конкретния пациент“, казва проф. Джихан Урас, хирург известен с успехите си в лечението на рак на гърдата в Турция, чийто екип е планирал и осъществил лечението. След повече от 30 години опит сред първите, които прилагат новите техники в хирургичното лечение, проф. Джихан Урас оглави Изследователския институт по сенология Acibadem, създаден да провежда научни изследвания в областта на сенологията - науката за гърдата.

Защо науката е от значение при рак на гърдата?

Ракът на гърдата не е едно единствено заболяване. Това са група от заболявания, които засягат живота на 2.1 милиона жени по света всяка година. Точно както двама души не могат да бъдат еднакви, така и два тумора никога не са напълно идентични. Общото между тях е, че започват с анормален и неконтролируем растеж на клетки. Ракът на гърдата обаче може да възникне в различни части от гърдата: от каналите, по които кърмата стига до зърното или от жлезите, които произвеждат мляко, или от други тъкани в гърдата. Освен това, туморите на гърдата се различават по своята степен, стадий и хормонален статус, като всяка от тези характеристики се отразява на развитието и прогнозата на болестта. Затова лечението на рака на гърдата става все по-персонализирано. Научните изследвания имат за цел да допринесат за по-доброто разбиране на рака на гърдата и повишаване на преживяемостта.

А как напредъкът в медицината засяга пациентите? 41-годишната бременна жена, диагностицирана с болестта, например, се възползва от нов подход в лечението, който залага на химиотерапия преди хирургичната операция. „Ние избягваме да започваме лечението с операция при тумори от втори стадий  нагоре, който наричаме локално напреднал рак на гърдата“, твърди проф. Джихан Урас. В такива случаи се вземат и се анализират проби от тумора, а лечението се определя в зависимост от биологичната структура на раковите клетки. Проф. Урас обяснява: „Едно от предимствата на това да започнем с лекарствено лечение, което означава химиотерапия, е възможността естеството на хирургичната процедура да се промени към по-добро. Например, операцията при пациентка с локално напреднал рак на гърдата, който е обхванал аксиларната област, налага да премахнем всички лимфни възли. Химиотерапията обаче може да унищожи раковите клетки в тази област и да върне лимфните възли в състоянието им от по-ранен етап на болестта. Това ни позволява да опитаме оперативна намеса, каквато бихме приложили в по-ранен стадий – с отстраняване само на най-близкия стражеви лимфен възел за патологично изследване. Ако се окаже, че в пробата няма ракови клетки, не се налага да премахнем останалите лимфни възли. Това напълно елиминира риска от развитие на лимфедем на по-късен етап от живота на пациентката. Това е една от най-значимите иновации през последните 3-4 години“.

От радикална мастектомия към съхраняваща гърдата операция

Ракът на гърдата засяга същността на жената може би повече от всяка друга болест – отразява се на тялото и емоциите ѝ. „Нашият първи избор винаги е операция съхраняваща гърдата“, казва проф. Джихан Урас. При органосъхраняваща операция туморната тъкан се изрязва, заедно с 1-2 см здрава тъкан около нея. Хирургът обяснява: „Предпочитаме да запазим гърдата, като премахнем само засегнатата от тумора тъкан и след това я възстановим с онкопластични техники. Това е метод, който комбинира възможностите на онкологичната и пластичната хирургия, като осигурява задоволителен козметичен резултат за пациента“.

В някои случаи няма как да се избегне отстраняването на цялата гръдна тъкан. Това не са задължително само случаи на напреднал рак на гърдата. Пълно премахване се налага, например, когато се откриват повече на брой тумори на различни места в гърдата, дори ако ракът не се е разпространил извън нея. „Можем да приложим два метода за отстраняване на цялата гърда, като запазваме зърното и ареолата“, посочва проф. Джихан Урас. Операцията може да се извърши  с конвенционални или ендоскопски техники. Последното развитие в тази област е използването на роботизираната система Da Vinci при мастектомия, което не налага никакви разрези по повърхността на гърдата. Проф. Урас обяснява: „Можем да отстраним цялата тъкан на гърдата чрез малък разрез под мишницата. След това пластичният хирург поставя протеза през същия разрез. Това ни позволява да постигнем много по-добри козметични резултати, защото разрезът под мишницата може лесно да се прикрие“.

В 21-и век, операцията при рак на гърдата предполага постигането на високи медицински и естетични резултати едновременно. „За нас е възможно да реконструираме незабавно гърдата в случаите, когато се налага цялостното ѝ отстраняване. Предпочитаме да го правим при всички случаи, когато е възможно – вместо да отлагаме реконструкцията на гърдата, предпочитаме да направим и възстановяването ѝ в една и съща хирургична намеса“, казва проф. Джихан Урас. И допълва, че за целта може да се използва както протеза, така и собствена тъкан от тялото на пациентката.

проф. Джихан Урас
проф. Джихан Урас

Еволюцията на лъчетерапията до еднократна доза

Радиационното лечение, което се използва за унищожаване на ракови клетки, претърпя значително развитие пред последните години. Едно от последните достижения е възможността за прилагане на еднократна доза по време на операция (IORT), директно в туморното ложе. Това се случва с помощта на специално роботизирано устройство, което се фокусира непосредствено върху целта, като позволява облъчване само на прицелната  тъкан на гърдата, предпазвайки останалата част от тялото и органите от ефекта на лъчетерапията. Обикновено се използва при пациенти на възраст над 50 години, с тумори с биологична структура, която не изисква химиотерапия. Този метод, наричан интраоперативна лъчетерапия, се използва и с друга цел, посочва проф. Джихан Урас: „Стандартната лъчетерапия при пациентки, преминали щадяща гърдата операция, включва облъчване на цялата гърда с високи дози в 8 сесии. Интраоперативната лъчетерапия ограничава 8-те сесии до едно единствено облъчване по време на самата операция. Това позволява еднократно приложение, като същевременно се защитава останалата част от тялото и се елиминира необходимостта от 8-кратно облъчване на пациентката с високи дози. Това ни дава възможност да завършим продължително лечение за много по-кратко време. "

Как Институтът по сенология Acibadem създава по-добри възможности за пациентите?

“Изследователският институт по сенология Acibadem не е просто клиника за диагностика и лечение на рак на гърдата. Всъщност, това е научен център“, казва проф. Джихан Урас и добавя: „Целта на този център е да открива новости в диагностиката и лечението на рака на гърдата. Провеждат се проучвания в областта на хирургията, медицинската онкология и радиационната онкология, така че да можем да назначим подходящо лечение за нашите пациенти в резултат от тези проучвания. Този подход създава много бъдещи възможности за нашите пациенти“.

Нарастващото разнообразие от медицински възможности налага интегриран подход, с екип от различни медицински специалисти, които да вземат предвид специфичните нужди на всеки пациент. В Изследователския институт по сенология Acibadem, мултидисциплинарният подход се прилага при всички пациенти,  с участието на специалисти по обща хирургия, медицинска онкология, радиационна онкология, естетична и пластична хирургия, радиология, патология и генетика, специализирани конкретно в лечението на рак на гърдата. Всички те имат солиден опит в своите медицински дисциплини. Само през последните 5 години, близо 3000 пациенти от повече от 20 страни са получили лечение на рак на гърдата в Acibadem. „Разполагаме с най-съвременното оборудване, което е достъпно в ограничен брой центрове по света“, добавя проф. Урас. Изследователският институт по сенология Acibadem е първият по рода си в Турция и един от малкото специализирани изследователски центрове в света, които се очаква да допринесат за по-добри възможности за пациентите с рак на гърдата през следващите години.

За допълнителна информация и консултация:

Тел. 02 851 1228

www.acibadem.bg

www.facebook.com/AcibademHospitalsGroupBulgaria