Напишете дума/думи за търсене

Признаци за забавяне в развитието от 3 до 6-годишна възраст

На 3 години езиковите умения на децата стават все по-солидни. Фразите, които те използват, макар и все още прости, се усъвършенстват. Все пак има някои признаци, по които можете да видите, че има проблем.

Индикации за забавяне на 3-годишна възраст:

Застой или сериозна регресия в езиковото развитие.

Детето се изразява с телеграфни фрази.

Постоянно търси думи, когато иска да се изкаже.

Повтаря зададения му въпрос, вместо да отговори на него (ехолалия).

От 4 до 5 години

Когато говори, скача от тема на тема, не успявайки да довърши фразите си.

Изразява се по неправилен начин.

Затруднява се да направи разлика между предлози, изразяващи пространствена ориентация – върху, в, под, над и т.н., както и да разпознава и назовава цветове.

Затруднява се да отговаря на т.нар.отворени въпроси, които не изискват отговор само с „да“ или „не“, а изискват изразяване на лично мнение. Напр. „Какво мислиш за …?“, „Това на какво ти прилича?“, „Можеш ли да ми разкажеш как …?“ и т.н.

От 5 до 6 години

Изпитва трудности да разбере абстрактни понятия – предлози, наречия (тук, там, вчера, днес, утре), особено времевите, тези които се отнасят до продължителност и хронология.

Трудности при разбиране на двуетапни инструкции. Например: „Свали якето си и го закачи в гардероба”.

На пръв поглед разбира обекта на въпроса, но не отговаря по съответстващ начин. Например:Въпрос: „Къде е котката?”, отговор: „Котката е черна.”

Изглежда, че учи по-добре, наблюдавайки другите, отколкото следвайки вербални инструкции.

СНИМКИ: Unsplash
СНИМКИ: Unsplash

Всички изброени симптоми не са непременен знак за медицинско състояние. Могат да се дължат на съвсем безобидни причини - умора, лигавене и други. Ако все пак се забележите някоя от горните индикации, се обърнете към педиатъра на детето, който най-точно ще ви каже дали то се развива правилно и има ли повод за тревога. Навременното откриване проблема, ще улесни решението му.

  • Ключови думи:
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ