Напишете дума/думи за търсене

Социалното поведение в градината предсказва бъдещия успех на детето

Скорошно изследване на „Американски вестник за обществено здраве“ (American Journal of Public Health) показва, че социалното поведение на детето в градинска възраст би могло да предскаже бъдещето му развитие като личност.

Проучването е проведено сред близо 700 човека, включени в специалиен проект, проследяващ социалното им развитие в продължение на 20 години. Учителите от детските градини имали за задача да отговорят на въпроси относно поведението на учениците си в определение социални ситуации.

Когато участниците в проекта навършили 20 години, учените от Университета в Пенсилвания проследили развитието им, за да установят колко добре се справят в обществото. Специалистите отчели сведения относно образователен статут, работица или безработица, използването на обществени помощи, криминална активност, зависимости и психично здраве.

Резултатите показали, че участниците, демонстрирали по-добри социални умения в детската градина, се развивали по-успешно в зряла възраст. По-голямата част от тях следвали успешно висше учебно заведение, а шансът да си намерят добра постоянна работа преди навършването на 25 години нараствал с 46%.

Социалната компетентност на децата е пряко свързана с приемането им от връстници в ранна детска възраст. Подходящото поведение в социална среда обикновено разграничава популярните от непопулярните деца​. Обратно, екстернализираното поведение, като например разрушително или агресивно държание, е по-вероятно да доведе до отхвърляне от връстници, особено при момчетата.

С течение на времето, антисоциалното поведение се засилва при наличието на негативно или предубедено отношение от други деца​. В резултат намаляват възможностите за конструктивно взаимодействие с другите деца, които по принцип развиват социалните умения.

Така става все по-вероятно детето да остане в капана на антисоциалната позиция, тъй като се придвижва към социална некомпетентност или антисоциални нагласи.

Социалните умения на децата в предучилищна възраст, често са мощен предсказател за техните академични постижения в по-късен период. Социално адаптивните деца са по-лесно приемани от връстниците си и се справят по-добре в училище. Тези, които са социално отхвърлени, биват особено изложени на риск от академичен неуспех.

Децата с лошо социално поведение обикновено са импулсивни, агресивни и разрушителни. Те често не се харесват и биват избягвани от другите деца. В крайна сметка те могат да се окажат с връстници, които са еднакво агресивни и отхвърлени, или проявяват поведенчески проблеми.

Социалната компетентност на детето може да се подобри чрез набор от социално-когнитивни умения и с помощта на родителите. Децата с родители, които са топли, отзивчиви и подкрепящи, са по-склонни да бъдат социално компетентни​. Те развиват по-добри емоционални и комуникативни способности.

СНИМКИ: Pexels
СНИМКИ: Pexels

Обратно, тези с авторитарни родители, които са студени, неотзивчиви и неподдържащи, са склонни да имат по-слаби поведенчески умения, по-ниско самочувствие и по-високи нива на депресия.

За формиране на по-зряло и напреднало ниво на взаимоотношения, наличието на социално съзнание и възможността да виждате гледните точки на другите е от съществено значение​​. Родителите могат да помогнат на децата си да развият усещане за перспектива, като ги насърчават да гледат на нещата от различни ъгли.

  • Ключови думи:
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ