Напишете дума/думи за търсене

При всеки случай на ревност между децата подходете с разбиране

Ревността между децата е общо явление и се среща в много семейства.

Когато се появи нов член в семейството, по-големият брат или сестра може да изпитва ревност и несигурност, тъй като се чувства заплашен от споделянето на вниманието и любовта на мама и татко.

Ревността между децата е естествено явление и може да има различни причини. Ето някои от основните фактори, които могат да допринесат за ревността между братя и сестри:
Конкуренция за внимание и любов: Децата ревнуват, когато имат усещането, че трябва да се съревновават за вниманието и любовта на родителите. Вниманието и времето, което родителите отделят за едно дете, може да бъде причина за ревност от страна на другото дете.

Споделяне на ресурси

Децата ревнуват, когато имат нужда от споделяне на играчки, пространство, време или всякакви други ресурси. Те могат да се чувстват заплашени, когато трябва да се справят със споделянето на нещата, които смятат за свои.

Желание за независимост и контрол

По-големите братя и сестри могат да ревнуват, когато по-малкото дете привлича повече внимание, но в същото време те се борят за своята независимост и контрол в семейната динамика.

Разлики във възрастта и развитието

Децата в различни възрасти и с различно развитие могат да изпитват ревност поради разликите в това, което са в състояние да правят или което им се позволява да правят. По-големите деца може да ревнуват от по-малките, които получават по-голяма помощ и внимание.

Влияние на сравнението и обкръжението

Външни фактори, като сравнението с други семейства или приятели, може да влияят на ревността. Когато децата виждат, че други деца получават по-голямо внимание или имат повече материални блага, те могат да се чувстват ревниви.

Важно е да се отдели време за обсъждане и разбиране на чувствата на децата и да се осигури подходящо внимание и подкрепа за всеки член на семейството. Комуникацията, поощрението на сътрудничество и справедливото третиране на децата са ключови фактори за справяне с ревността и изграждане на здрави семейни връзки.

Ето някои насоки за справяне с ревността между децата:

Осигурете индивидуално внимание

Поддържайте време, когато можете да се посветите на индивидуални активности с всяко дете. Това им помага да се почувстват специални и обичани от вас.

Подкрепете позитивното взаимодействие

Поощрявайте братята и сестрите да си помагат и да си играят заедно. Отбелязвайте и хвалете положителното им взаимодействие, за да се укрепи връзката.

Установете правила и граници

Установете ясни правила и граници за децата. Това ще помогне да се избегнат ситуации на конфликт и спорове и ще им осигури чувство на сигурност.

Участвайте в съвместни дейности

Организирайте дейности, в които децата могат да се забавляват и работят заедно. Това може да включва игри, спорт или сътворчество, които създават положителна обща преживяване.

Бъдете последователни и справедливи

Важно е да бъдете последователни и справедливи в поведението и наградите, които предоставяте на децата. Това помага да се избегнат осезаеми причини за ревност.

Споделете си времето равномерно

Разпределете времето и вниманието си равномерно между децата. Осигурете регулярни периоди, когато се посвещавате само на всеки едно от тях, без да се отвличате от другите.

Създайте позитивнa семейнa среда

Подкрепете силните семейни връзки и създайте позитивнa и подкрепяща среда. Това включва разговори за емоции, решаване на конфликти и изразяване на любов и признателност.

Всеки случай на ревност между децата е уникален и е важно да има търпение и разбиране. 

СНИМКИ: Unsplash
СНИМКИ: Unsplash

  • Ключови думи:
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ