Напишете дума/думи за търсене

Как детето да ви слуша ефективно

Може да мислите, че слушането е автоматична реакция и е вярно, че е трудно да заглушите шума на света около вас, но ефективното чуване е свързано с обработката на звуците и адекватния отговор на сигналите.

Ефективното слушане е основно умение за учене и е нещо, за което можете да помогнете на детето си да развива. Така то ще бъде по-добро в събирането, анализирането, съхраняването и извличането на информация. Ще бъде по-способно да използва тази информация, за да направи интуитивни скокове, необходими да е успешно в училище. Неговите езикови и комуникационни умения ще бъдат по-силни. Това ще го направи по-добро в търсенето на отговори, изразяването на идеи и споделянето на своите мисловни процеси.

Ще доведе до повишена ангажираност в учебната дейност, което ще му помогне да консолидира новите си знания по-ефективно. В социално отношение ще създаде по-силни отношения с околните. Като слуша другите, детето ще намира по-лесно общ език, ще развие съпричастност, ще управлява всеки конфликт и ще оказва подкрепа. Детето, което умее да слуша, получава повече удоволствие от социалните дейности.

Как можете да развиете ефективното слушане при детето?

Играта на игри, които включват звук, ще развие умението. Използвайте римувани песни. Насърчите внимателното слушане, като го заведете на звукова разходка и му дадете възможност да изследва света около себе си с нещо повече от зрение. Играта на словесни игри е препоръчителна, за да извлече малчуганът съответната информация и да я използва, за да формулира подходящ отговор. Това също така ще помогне за развитието на нервните пътища в мозъка му, които поддържат паметта.

Децата се учат, докато имитират възрастните около тях. Демонстрирайки добри умения за слушане, ще дадете правилен пример. Това включва: да обръщате внимание, когато детето говори с вас, да поддържате контакт с очите и да приклекнете до нивото им, ако е необходимо. Да задавате уточняващи въпроси, за да има обратна връзка и да го насърчите да добави информация или да послужи за фин начин за коригиране на грешки в употребата на думи. Да го помолите да повтори казаното, ако не можете да схванете значението веднага.

СНИМКИ: Unsplash
СНИМКИ: Unsplash

Когато говорите с детето си, е важно да запомните, че то може да не е в състояние да се справи с няколко инструкции наведнъж. Започвайки с прости указания, които да правите по-сложни, докато детето се развива, го учите как да слуша и следва инструкции.

  • Ключови думи:
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ