Напишете дума/думи за търсене

Има ли детето нужда от логопед?

Неправилната артикулация и трудност при произнасяне на някои звуци при децата е временно затруднение, което ще се коригира с възрастта. Но дали наистина във всеки случай е така?

Как да разберем дали детето има нужда от логопед?

1 година

В първите месеци от живота на кърмачето започва гукането – неговата първа реч (гу-гу, агу, и т.н.). Около 6 месечна възраст се появява лепетът - повтаряне на срички, които нямат конкретен смисъл (па-па-па-па; ма-ма-ма-ма), към годинка трябва да се появи реч, която се състои от повтарящи се звукове (ма-ма, та-та, ба-ба и т.н.) Тази реч, за разлика от лепета, е целенасочена и в нея има вложен смисъл.

Ако тези видове реч закъсняват или не се появят, е крайно препоръчително да се обърнете към специалист.

2 години

Около две и половина години се появява така наречената елементарна фразова реч. Детето вече може да започне да говори с прости изречения, увеличава се речниковият запас. Детето трябва да има вече в речника си запас от думи, които да употребява. Ако това не се случва, означава, че речевото развитие съществено изостава от нормите. Логопедът ще помогне на детето.

3 години

На три години детето трябва да започне да съставя изречения. От прости словосъчетания, то минава към по-сложни, използва окончания, различава единствено от множествено число (разбира се, интуитивно), употребява различни предлози и съюзи.

4 години

На четири години детето започва да използва сложно съчинителни изречения. Усвоява звукове “С”, “З”, “Ц”, сложните предлози и съюзи.

5 години

На пет години у детето се появява така нареченият речник на ежедневните думи, които то често употребява в речта си. Детето в предучилищна възраст може не само да назовава всички предмети, които са около него, но и да им дава точно описание и характеристики. На тази възраст детето вече трябва да произнася правилно сложни думи, например „зеленчук“, „парашут“, „слънчоглед“ и др. На тази възраст то трябва вече да произнася звукове “Ш”, “Ж”, “Ч”.

6 години

От пет до шест години при децата напълно укрепва мускулатурата на артикулационния апарат. На тази възраст трябва да могат да изговарят правилно всички звукове, включително “Р” и “Л”. Децата активно разговарят, произнасят сложни думи. Те спокойно изпълняват задачи, поставени им от родители и близки, разделят думите на срички, умеят да подбират думи по даден звук, спокойно могат да рецитират наизуст стихотворения.

СНИМКИ: Unsplash
СНИМКИ: Unsplash

Ако речта на вашето дете съществено се различава от посочените по-горе съвременни норми, несъмнено трябва да потърсите логопед. Към такъв специалист родителите трябва да се обърнат и с профилактична цел – тази консултация е еднократна (ако специалистът не открие речеви нарушения), за да се провери нивото на речевото развитие на детето и да се предотвратят възможни говорни проблеми в бъдеще.

  • Ключови думи:
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ