Напишете дума/думи за търсене

Има ли детето ми забавено говорно развитие?

Всеки родител има притеснения относно развитието на детето - било то основателни, или не. Дали прохождането не закъснява, как се справя с фината моторика, не е ли време да говори вече по-ясно и разбираемо?

При всяко едно притеснение от ваша страна, свързано с езиково-говорното развитие на детето, е препоръчително да потърсете консултация с логопед. Най-малкото за собствено спокойствие.

Когато се случи така, че говорът закъснява, е добре да потърсим мнение на специалист, и то в ранната възраст. Не се притеснявайте да се свържете с логопед, ако малчуганът проявява някои от следните признаци след и около възраст 2 години и половина:

 1. Липса на говор до две години и половина. Използва само няколко думи или говори неразбираемо, на свой език, няма фрази. Наблюдавате, че детето иска да комуникира, но не се получава по вербален път и използва предимно жестове и мимика, за да бъде разбирано.
 2. Ако след втората година липсват „к” и „г” в говора на детето.
 3. Не се обръща на името си.
 4. Не проявява интерес към имитиране.
 5. Не изпълнява инструкции от типа: “Вземи чашата от масата и я занеси на мивката”.
 6. Не ви гледа в очите, избягва зрителен контакт за по-продължително време.
 7. Не ви търси за обща игра.
 8. Не проявява интерес към четенето на приказки, не посочва познати обекти при запитване - реално и на картинка.
 9. Не играе с играчки по предназначение или изобщо с тях.
 10. Трудно се застоява на едно място, постоянно се движи – по време на игра, хранене.
 11. Отбелязва регрес на вече придобити умения – по отношение на комуникативни умения, интереси и игра.
 12. Наблюдавате лош контрол над саливацията, т.е., детето не контролира добре слюнката си и тя изтича навън.
 13. Забелязвате затруднения в приемането и преработката на течности и храни.
 14. Неправилно произнасяне на звуци, пропуски или замени на звуци.
 15. Използването на изречения, които са неправилно граматически структурирани.
 16. Детето в предучилищна възраст изпитва трудности в разказването на последователни картини или по зададен сюжет.
 17. Прекалено бавно или бързо говорене.
 18. Носово говорене, нарушения на височината, силата и тембъра на гласа.
 19. Повторения на звуци, срички, думи и изречения, когато говори – заекване, запъване.
 20. Трудно осъществяване на социални контакти.

Ако в предучилищна възраст :

 1. Трудно задържа вниманието си върху дадена дейност или поставена задача.
 2. Не се ориентира в посоките ляво-дясно, горе-долу.
 3. Не познава цветовете.
 4. Не може да брои в прав и обратен ред до 10.
 5. Не може самостоятелно да се облича.
 6. Има дискоординация на движенията.

СНИМКИ: Unsplash
СНИМКИ: Unsplash
В начална училищна възраст при проблеми в овладяването на:

 1. Смятане – трудно чете числата и разбира математическите знаци и термини, среща трудности при решаване на устни и текстови задачи и др.
 2. Писане – пише огледално, заменя сходни букви (о-а, ъ-ч, в-д и др.); заменя сходни звукове (п-б, з-ж, ц-ч, с-з), пропуска, добавя или размества букви и срички, пише разделно части на една дума, слива съседни думи, не спазва редовете и др.
 3. Четене – чете бавно, буква по буква, заменя сходни звукове (с-ш, т-д, ц-ч), заменя сходни букви (п-н-и, з-в), пропуска и добавя звукове и срички, често губи мястото на четене, нарушено е разбирането на прочетеното и други.
 • Ключови думи:
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ