Напишете дума/думи за търсене

Вторите седем години са също толкова важни

Подобно на всичко, израстването и съзряването на детето е свързано с цикличността.

Потребностите му, възпитанието и психо-емоционалното съзряване са разпределени в 7-годишни цикли, всеки от които е характерен със своите особености и предизвикателства.

Първите седем

През първите седем година от живота си, детето изследва света, своите емоции, координация, умения да общува. Детето е пълно с енергия, неспокойно, любознателно. Жадно за знания, то иска да знае всичко. Това е периодът, в който родителите следва да му дадат по-голяма свобода, за да се научи да отстоява себе си и своите способности. Следва да се полагат усилия за изграждане “социалните умения” на детето, да му се внуши любов и състрадание към другите, да бъде изградена вярата в уменията му и самоувереността. Да положат основите на “добрите навици”. Как детето ще бъде възприемано от обществото и дали ще се чувства добре в социума зависи изключително много от инвестираните усилия в първите години от живота му – неслучайно казват “липсват му първите седем”.

СНИМКА: Janko Ferlic
СНИМКА: Janko Ferlic

Вторите седем

Вторият 7-годишен цикъл от живота на детето е посветен на неговите хобита, светоусещане и т.нар. “обща култура”. Вертикално опознаване на света. Създаване на личността. Това е периодът, в който детето изследва емоциите и чувствата си и умението да се контролира агресията и гнева, отношенията с другия пол. Умението да общува. Това е времето, когато у детето биват изграждани ценности, морал и е възпитавано умението да поема отговорност. Възпитава се паметта. Детето навлиза в обществото и се учи да спазва правилата. Постъпва в училище и развива воля и постоянство.

Отношението към технологиите и времето пред екрана следва да бъдат възпитавани през “семейните” правила и през “семейните ценности”, с които детето трябва да бъде детайлно запознато. Възпитанието е процес – бъдете подготвени “правилата” да бъдат нарушавани и да се налага да бъдете креативни. Строгостта към спазването им е основна стъпка към успеха.

В периода 7-14 години е важно детето да “експериментира” със спорт, изкуства, извънкласни дейности и ангажименти – те му помагат едновременно да разпределя ефективно времето си, да “реализира” резултати, но и да опознава себе си през нещата, които го докосват и тези, които категорично не отговарят на същността и предпочитанията му. Това е фазата, в която се възпитава “любовта” към естетиката и изкуството, както и към предците и корените на рода.

СНИМКА: Rodolfo Sanches Carvalho
СНИМКА: Rodolfo Sanches Carvalho

Третите седем

В периода 15-21г детето се учи да заема своето място в група. Да бъде екипен играч. Да бъде лидер. Това е времето за развитие на интелекта и независимото мислене. Опознава се материята и отговорностите следва да бъдат постепенно увеличавани. Това е периода, в който е важно да бъде изградено отношение към печеленето на парите и труда. Съгласно Кодекса на труда, подрастващите имат право на трудова заетост след 16-годишна възраст с разрешение на родителя – възползвайте се. Ако ли не, доброволчеството става все по-популярно и в България.

Ако първите 7 години са свързани с оцеляването на едно дете и то трябва да развие умения на емпатия, адаптивност, вяра в себе си. “Вторите седем” са характерни с чувствата и емоциите – какво му харесва и какво не. “Третите седем” са отговорността, лидерските качества, отношенията, деловитостта.

  • Ключови думи:
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ