Напишете дума/думи за търсене

Как несъзнателно възпитаваме неблагодарност в нашите деца

Неблагодарните прояви при децата са проблем, който има дълбоки корени и се развива с възрастта им.

Много родители се чудят какво правят грешно, за да предизвикат подобно поведение у своите деца. И въпреки че някои случаи на неблагодарност са нормални в детството, неосъзнатото възпитание може да укрепи или дори да насърчи тази вредна тенденция.

Недоценяване на усилията

Една от основните причини за появата на неблагодарност е, когато децата не разбират усилията, които родителите и другите възрастни правят, за да ги подкрепят. Например, ако не разбират колко време и енергия се изразходват за да се осигури една разходка в парка, те могат да приемат този жест за даденост и да не са благодарни.

Прекомерни материални придобивки

Прекаленото материално богатство може да допринесе за развитието на неблагодарност у децата. Когато получават всичко, което искат, без да се стараят за това, е възможно да се превърнат в неблагодарни и очакващи постоянно да им се предоставя всичко на готово.

Липса на подкрепа за признание на усилията

Ако родителите не признават и поощряват активно усилията на децата, те може да се чувстват недооценени. Често, когато малчуганите не се чувстват стимулирани да се стремят към постижения, те проявяват неблагодарност и неуважение.

Липса на пример

Децата учат най-много чрез наблюдение и следване на пример. Ако родителите не проявяват благодарност и уважение към другите, по-малките също ще трудно се научат да ценят това. Ако родителите постоянно се оплакват или изразяват недоволство, те могат да предадат този негативен образец на своите деца.

Как да се справим с неблагодарността?

За да се справим с неблагодарността в нашите деца, е важно да създадем среда, в която се ценят усилията, помощта и подкрепата. Родителите трябва да поощряват благодарността и да демонстрират личен пример за това.

Също така е важно да се предоставят на децата възможности да изживеят благодарността. Това включва ангажиране в доброволческа дейност или изразяване на признателност към другите за техните усилия и добри дела.

Комуникацията е от ключово значение. Разговаряйте с децата си за значението на благодарността и колко е важно да се цени усилието и помощта на другите. 

  • Ключови думи:
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ