Напишете дума/думи за търсене

Кой да гледа децата през лятото

 Проверяват бъдещия директор на частна градина като за гражданство

Какво да правят децата през лятото по време на дългата си ваканция, докато родителите разполагат с ограничен брой дни платен отпуск?

Невинаги баби и дядовци могат да се включат в отглеждането. Някои все още работят, защото не са навършили пенсионна възраст, други не са в града, където са внуците. А и не всички семейства имат живи баби и дядовци.

Когато децата са малки, въпросът опира до детските градини и забавачките. Когато са големи - до лятната ученическа ваканция.

Преди дни се разбра за случая с 2-годишно момиченце, което миналата седмица жена намери прегряло да клюма задрямало на люлка под жулещото слънце на поляната Момина скала на Витоша. Станало е, докато за детето е трябвало да се грижат служители на частна занималня с неясен статут.

Случаят предизвика вълна от възмущение във фейсбук.

Общински и частни детски градини дават дежурства (виж карето долу). Те обаче не стигат за всички деца. Някои

прибягват до

помощта на

почасови

гледачки,

други търсят частни занимални.

“Родителите трябва внимателно да избират кой ще се грижи за децата им в частните формации. Има много организации, но трябва да се знае кой стои зад тях, макар че няма единна система. Всеки родител трябва да сондира с приятели, познати, да търси добрата реклама”, съветват учители и директори.

Всъщност процедурата по разкриване на частна детска гимназия никак не е проста. Вероятно това е и причината някои да предпочитат да я заобиколят. Получи ли градината лиценз от МОН, това е гаранция, че родителите могат да бъдат спокойни, поверявайки детето си там.

“Частните детски градини придобиват качеството на юридическо лице при условията и по реда на 3 закона - Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за кооперациите. Така създадени, могат да осъществяват дейността си само след вписване в регистъра при условията и по реда на закоза за предучилищното и училищното образование и подзаконовите нормативни документи.” Това обясни за “24 часа” Евгения Пушникова, главен експерт в дирекцията “Образование на българите зад граница и училищна мрежа”, която отговаря за вписването на частните детски градини и училища в регистъра на институциите.

Частната детска градина подава заявление. Към него се

прилагат

още много

документи

Като начало фирмата трябва да носи пълното наименование на градината - частна детска градина, която носи еди-какво си име.

За да станеш директор, трябва да имаш най-малко 5 години трудов стаж като учител в детска градина. Представя се медицинско, което удостоверява липса на заболявания, застрашаващи живота и здравето на децата.

Изисква се

документ от

психодиспансер

Прави се справка дали кандидат-директорът е бил осъждан, получава се свидетелство за съдимост по служебен път. Процедурата доста напомня на кандидатстване за гражданство.

Кандидатите да разкрият нова частна детска градина трябва да представят подробна информация за учителите. Те трябва да имат съответното образование и право да работят в детска градина.

Отделно се изискват документи за материалната база. Сградата, която се представя, трябва да има статут на детска градина. Ако се ползват жилищни или офис сгради например, задължително се изискват смяна на предназначението и удостоверение от общината, че предназначението е точно за детска градина. Изисква се също акт за собственост или договор за наем. Изискват се архитектурни планове и т.н. Инженери и архитекти дават становище по базата.

При вписване в регистъра на частните детски градини трябва

в 7-дневен срок

да се уведоми

Районната

здравна

инспекция,

която да ги впише в регистъра на обектите с обществено предназначение.

Представя се също договор с медицинско лице, с което се гарантира опазване на здравето на малките. До 31 януари се разглеждат заявленията за предстоящата учебна година. Има комисия, назначена от министъра, която разглежда документите. Експерти дават становища. При констатирани несъответствия заявителят се уведомява писмено да ги отстрани. След това комисията пак заседава. Ако всичко е наред, със заповед на министъра се вписва в регистъра. Регистърът е публичен на сайта на Министерството на образованието и науката.

Частните

детски градини

се проверяват

периодично от експерти от МОН и Регионалните управления на образованието. Получават, разбира се, и методическа подкрепа от специалистите.

В София действащите сачастни детски градини са 85. В цялата страна са общо 112, цитираха последната статистика от министерството на образованието.

Валентина Денчева, секретар на Управителния съвет

на Българската асоциация на частните училища:

Не е чудно, че се е

случил инцидентът на

Витоша, защото такива

форми на отглеждане

никнат като гъби

Легитимните градини правят списъци с имената на малките при качване и слизане в автобус. Необходим е контрол, децата не носят отговорност за поведението си

Валентина Денчева
Валентина Денчева

ЯРОСЛАВА ПРОХАЗКОВА

- Как ще коментирате случая с изоставеното 2-годишно дете на поляна на Витоша, поверено на грижите на възпитателка от частно детско студио, г-жо Денчева?

- За да бъде дадено разрешение за учредяване на частна детска градина, се изискват хиляди документи, включително и информация за педагогическия състав, който ще работи с децата. В такива студиа, дневни центрове всеки може да работи, разни аниматори, хора без образование. За мен изобщо не е чудно, че се е случило това нещо. Там трябва да има правила, правилници според новия закон за предучилищно и училищно образование. Тук как работят хората, никой не знае, защото няма контрол. Кой ги контролира тези хора? Министерството на образованието със сигурност не ги контролира. За мен е ясно. Такива случаи ще има не един и два. Сигурно и повече ще станат, защото изникнаха като гъби много такива форми и формички за лятно отглеждане на деца, които се крият. Те не са детски градини, но отглеждат децата целодневно, а хората, които работят там просто нямат необходимата подготовка.

Българската асоциация на частните училища многократно е сигнализирала, че трябва да има контрол и да се затварят също така и нелегитимните детски градини, които работят нелегално, които нямат необходимите разрешителни и са опасни за децата, които са там.

- Къде родителите, които работят и нямат за помощници баби и дядовци, да оставят децата си?

- Има частни детски градини, които работят през цялото лято. Не знам обаче дали те могат да поемат всички желаещи. Може да има и други форми, които да са подходящи за децата, но трябва да бъдат и сигурни. За мен това е грижа на министерството на образованието и на институциите, които се занимават с деца, но някой трябва да управлява, да контролира този вид отглеждане на децата през лятото.

- Ваканцията у нас не е ли твърде дълга?

- Нашата ваканция е изключително дълга. Тя съществува в този си вид много отдавна и е свързана с необходимостта децата да помагат в прибиране на реколтата, изобщо в труда на полето. Представете си преди колко години е било това като необходимост за българите, но нищо не се е променило. Очевидно традицията при нас е много силна. Иначе тази ваканция според мен е много дълга и не е необходима нито за учителите, нито за децата, защото 2 месеца и половина е твърде дълго време за ваканция. Би могло времето да се разпредели по-рационално, стъпаловидно, както е в Германия, за да може да се ползват през лятото пълноценно лагерите, материалната база, предназначена за деца. Те правят стъпаловидни ваканции на различните области в Германия, така че да може децата да почиват пълноценно. При нас не е така.

- Какви документи трябва да изискат родителите, когато записват децата си в частно учебно заведение?

- В частно учебно заведение трябва да изискат лиценза от Министерството на обраvзованието и науката. На сайта на МОН има също така качени всички легитимни частни детски заведения.

- Вие лично как приемате случилото се с детето на Витоша?

- Изключително много съжалявам за това, което се е случило. Ние имаме предписания към колегите, когато излизат извън детската градина. Те имат списък при качването в автобуса, при слизането също. При тръгването се проверяват. Това са малки деца. Те не носят отговорност за своето поведение, затова трябва да има много сериозен контрол.

- Възпитателката е казала, че детето е инатливо.

- Децата са всякакви, но какво от това? Децата са деца.

194 детски градини

дежурят в столицата

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Общо 194 детски градини в София ще бъдат отворени през лятото.

Както всяка година и това лято Столичната община осигурява възможност на родителите, които желаят, децата им да продължат да посещават детска градина и през лятната ваканция.

Дежурни детски градини има във всеки от 24-те района на столицата. В някои от по-големите отворените детски градини през лятото са повече - например в “Младост” през юни, юли и август ще работят 19, в “Люлин” - 17, в “Красно село” - 13, в “Надежда” - 12, и в “Подуяне” - 11.

Подробен списък на дежурните детски градини по райони може да се намери на сайта на електронната система за прием в детските заведения - https://kg.sofia.bg/isodz.

Броят на дежурните детски градини се определя според този на подадените от родителите заявления, че желаят детето им да посещава детското заведение през месеците юни, юли и август.

Заявленията се подават към експертите по образование в съответната районна администрация.

При необходимост и при наличие на 20 деца Столичната община има готовност да разкрие допълнително дежурни групи в детските градини, става ясно от съобщението на сайта на електронната система.

Информация за пренасочване на децата, ако тяхната градина не е сред дежурните, пък се обявява на място там, където учат.

В останалите детски градини, които не работят през лятото, обикновено ваканцията се използва за текущи ремонти, освежаване и хигиенизиране.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ