Напишете дума/думи за търсене

19 принципа за възпитание на Мария Монтесори

Методът Монтесори носи името на д-р Мария Монтесори. Тя развива идеята за спонтанното обучение при децата.

Разработва материали, които са в помощ на малчуганите в процеса на усвояване на нови знания. Това е образователен подход е разработен в началото на миналия век. В основата му е поставена идеята за обучението на децата от ранна детска възраст. Той ги окуражава да бъдат активната страна, да взимат решения и да учат за околния свят посредством игра. Мария Монтесори извежда 19 принципа, които са водещи за успеха на метода Монтесори. Те са следните:

1. Децата се обучават с помощта на предмети от заобикалящия ги свят.

2. Дете, което е критикувано често, като порасне, се превръща в съдник и критик на всички останали.

3. Детето се учи да цени себе си и другите, ако често е хвалено.

4. Агресивните деца често са расли в такава среда.

5. Бъдете честни с детето си и така то ще се превърне в добър и честен човек.

6. Срамежливо и плахо е дете, което често е било осмивано.

7. Ако осигурите чувство за сигурност на вашето дете, то то със сигурност ще вярва в другите.

8. Ако често порицавате вашето дете, то ще изпитва чувство за вина.

9. За да разбере какво е самоуважение, детето трябва да среща одобрение.

10. За да се научи на търпение, трябва да сте снизходителни.

11. Детето ви ще изгради доверие към вас, ако често прекарвате приятно време заедно.

12. За да открива любовта, нужно е детето да е заобиколено от приятелство и добронамереност.

13. Без значение дали присъства, или отсъства, не говорете лошо за детето.

14. Ако се концентрирате върху развиването на положителни качества у детето, то няма да остане място за негативни.

15. Винаги слушайте децата и им отговаряйте.

16. Уважавайте своето дете, дори когато греши. Всичко е поправимо, а и носи ценни уроци.

СНИМКИ: Unsplash
СНИМКИ: Unsplash

17. Помагайте на деца, които са в търсене, но бъдете незабележими за онези, които всичко са намерили.

18. От съвсем малко помагайте на детето да открие своите способности, проявявайки търпение, разбирателство и обич.

19. Показвайте се винаги в най-добра светлина, когато възпитавате детето. Защото то винаги ще ви има за пример.

  • Ключови думи:
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ