Напишете дума/думи за търсене

Съвременни тенденции при грижата за бременните жени

Медицински комплекс „Д-р Щерев” предлага пакети за проследяване, включващи всички важни прегледи и изследвания по време на бременността

Бременността може да бъде един от най-прекрасните периоди от живота на една жена и двойка, но той изисква повишено внимание и специализирана грижа за здравето на бременната и носеното от нея дете. Прецизното проследяване при квалифицирани специалисти, разполагащи с необходимото модерно ултразвуково оборудване и качествена клинична лаборатория, е ключово за безпроблемното развитие на всяка една бременност и раждането на живо и здраво бебе. Целите пред надлежното проследяване са свързани със запазване на бременността, качествена пренатална диагностика и грижа за здравето на майката и плода и предотвратяване на усложненията, свързани с износването на бебето и протичането на бъдещото раждане.

Днес, добрата пренатална грижа при квалифицирани специалисти значително подобряват качеството на бременността и вероятността за раждането на здраво и доносено бебе. В хода на нейното протичане грижата за бъдещата майка и нейното дете се поделя между проследяващия акушер-гинеколог и специалистите по фетална медицина.

Какво трябва да включва надлежната пренаталната и фетална грижа?

Добрата пренатална грижа включва преди всичко акушеро-гинекологични прегледи с ултразвукова диагностика и проследяване на нивата на кръвното налягане, тегло, наличие на оттоци и др. Към тях се добавят важни клинични изследвания на кръвна захар, кръвна картина, инфекции, урина, хемостазиологични изследвания (фибриноген, протромбиново време и др.), микробиология на влагалищен секрет и т.н., които дават необходимата информация в динамиката на състоянието на бъдещата майка. Съвременното проследяване обаче не би било пълно без важните за здравето на растящия плод високоспециализирани прегледи при специалист по фетална медицина като първи триместър скрининг тест, фетална морфология, късна фетална морфология с доплерово изследване и при необходимост фетална ехокардиография. Именно поради тази причина е препоръчително проследяването да бъде извършено по възможност в лечебни заведения, разполагащи със специализирани сектори по пренатална (грижа за майката) и фетална (грижа за плода) медицина, обезпечени с необходимото оборудване и квалифицирани и сертифицирани специалисти.

Важните прегледи по време на бременността

Когато се касае за нормално протичаща бременност без усложнения, бременната жена трябва да посещава своя проследяващ лекар минимум веднъж месечно през първите два триместъра. По време на първата визита (6-7-ма гестационна седмица), обикновено се диагностицира бременността чрез установяване на сърдечна дейност на плода с определяне на вероятен термин на раждане. Измерване на кръвното налягане и телесното тегло се извършва при всяко посещение. Следващата визита – 11-13 г.с. – е една от най-важните, тъй като това е периодът, в който се извършва първи триместър скрининг тест, чиято цел е да установи или отхвърли наличието на хромозомни аномалии. Добре е този скрининг да бъде извършен от сертифициран специалист по фетална медицина. През следващите няколко визити при проследяващия акушер-гинеколог се правят поредица от ултразвукови изследвания с рутинни прегледи на бременната и развиващото се бебе. Много важен момент от проследяването е провеждането на високоспециализирано ултразвуково изследване за фетална морфология, което отново се извършва от специалист по фетална медицина обикновено между 19 и 23 г.с. Феталната морфология представлява обстойно и високоспециализирано ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода. В зависимост от гестационния срок се получава информация относно феталното развитие и протичането на бременността. Целта на изследването е да се оцени анатомията на плода и да се изключат или установят аномалии, които се проявяват в по-късните срокове от бременността. Прави се оценка на размерите и растежа на плода, плацентата, пъпната връв и околоплодните води, маточната шийка, кръвотока в различните съдове на плода. За целта може да се използва 2D-ехография и 3 – 4D-ехография с или без доплерово изследване. В завършващите седмици от бременността при редовните прегледи при проследяващия акушер-гинеколог се включва и доплеровото ултразвуково изследване, което е допълнителен важен маркер за фетални усложнения, наред с някои нови биохимични маркери за прееклампсия. След 28 г.с. към редовната месечна женска консултация на всеки две седмици започва да се мониторира сърдечната дейност на плода – т.нар. запис на сърдечни тоновe (NST). Късната фетална морфология отново се извършва от специалист по фетална медицина в 30-32 г.с., когато се оценява доброто общо състояние на плода в края на бременността. Това се прави с доплерова ултразвукова диагностика на различните органи и системи. В този срок на бременността се извършва оценка как се чувства бебето в майчината утроба и се установява, ако има някакви усложнения, които да изискват повишено внимание от проследяващия акушер-гинеколог или екипът, който ще води раждането. В края на бременността, се извършват и прегледи и консултации с проследяващия лекар, даващи насока за метода на родоразрешение.

За качествено и надлежно проследяване на цялата бременност Медицински комплекс „Д-р Щерев” предлага възможности за абонаментни пакети, предлагащи всички необходими грижи от акушер-гинеколог и специалист по фетална медицина, удобство за провеждане на всички необходими изследвания „под един покрив” и преференциални финансови условия за пациентите.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ